Verplaatsingstechnieken


Tijdens de introductie haptonomisch werken staan kennis en ervaring op het gebied van haptonomie centraal. Haptonomie houdt zich bezig met één van de zintuigen, namelijk de tast. De term haptonomie betekent letterlijk (nomos) wetmatigheid en (hapsis) tact/het gevoel. De grondlegger van de haptonomie is Frans Veldman (1921-2010). Voelen, iets dat iedereen doorlopend doet.

In de relatie cliënt-hulpverlener kunnen we enkele haptonomische fenomenen benoemen:

  • Ruimte
  • Uitnodigen
  • Naderen
  • Doorvoelen

Als hulpverlener komt men in de ruimte van de cliënt, maakt contact en nadert met aandacht, zorgt voor een juiste aanraking (doorvoelen), geeft een impuls om in beweging te komen (uitnodigen) om zo te komen tot samen bewegen.

Het effect van haptonomisch werken is dat de ander zich zorgvuldig benaderd voelt, wat tot medewerking leidt. Het respectvol aanspreken van iemands eigen mogelijkheden zorgt voor verlichting van de zorgtaken. Zo wordt er zelden méér hulp geboden dan nodig is. Dat is voor alle betrokkenen veel plezieriger.

Inhoud:

  • Kennis  van de  uitgangspunten van de haptonomie
  • Ervaren van de fenomenen ; ruimte, uitnodigen , naderen, doorvoelen
  • Vaardigheden om anderen de fenomenen te laten ervaren
  • Toepassen van deze benaderingswijze in verplaatsingstechnieken

Praktische informatie

Tijd: 9.00uur-16.30uur


Locatie
: Confexion
Industrieweg 14, 9403 AA Assen


Data en kosten:
 Op aanvraag


Inschrijving
: Vul bij contact alle gegevens in en vermeld de naam van de scholing.