Paraad

De docentenopleiding in Verplaatsingstechnieken is een 6daagse praktijkopleiding met theorie over houding, techniek, preventiebeleid en hulpmiddelen. Na de opleiding bent u competent in:

 • Het instrueren, motiveren en het begeleiden van de medewerkers in de gezondheidszorg en/of het onderwijs.
 • Het toepassen van principes van de haptonomie in begeleidingsvaardigheden 
 • Het toepassen van de kennis en vaardigheden over de basis verplaatsingstechnieken en transferhulpmiddelen
 • Het hanteren van didactische principes bij het coachen van medewerkers 


Inhoud van dag 1 en 2 (certificaat 1)

 • Theoretische achtergronden / technische principes / benaderingswijze vanuit de haptonomie. 
 • Basis verplaatsingstechnieken 
  - kantelingen naar je toe
  - kantelingen van je af
  - ondersteekplaatsingen
  - wisselliggingen 
  - omhoogplaatsingen
  - verplaatsingen van/ naar bed
  - verplaatsingen rondom de stoel
  - verplaatsingen vanaf de grond

 

Inhoud van dag 3 en 4 (certificaat 2) 

 • Verdieping basis verplaatsingstechnieken
 • Werken vanuit praktijksituaties 
 • Werken met hulpmiddelen:
  - glijzeil, rolstoel,draaisschijf
  - opstahulp,glijplank, sling, 
  - patiëntenlift, easy slight
  - hulpmiddelen: aanschaf - implementatie in de organisatie

 

 
Inhoud van dag 5 en 6 (certificaat 3)

 • Didactische vaardigheid ten aanzien van onderwijs
 • Didactische vaardigheid ten aanzien van instellingen
 • Omgaan met weerstanden

 

Praktisch

Opleiding via aanvraag

 • certificaat 1; 
 • certificaat 2; 
 • certificaat 3 ; I