Paraad

De docentenopleiding in Verplaatsingstechnieken is een 6daagse praktijkopleiding met theorie over houding, techniek, preventiebeleid en hulpmiddelen. Na de opleiding bent u competent in:

 • Het instrueren, motiveren en het begeleiden van de medewerkers in de gezondheidszorg en/of het onderwijs.
 • Het toepassen van principes van de haptonomie in begeleidingsvaardigheden 
 • Het toepassen van de kennis en vaardigheden over de basis verplaatsingstechnieken en transferhulpmiddelen
 • Het hanteren van didactische principes bij het coachen van medewerkers 


Inhoud van dag 1 en 2 (certificaat 1)

 • Theoretische achtergronden / technische principes / benaderingswijze vanuit de haptonomie. 
 • Basis verplaatsingstechnieken 
  - kantelingen naar je toe
  - kantelingen van je af
  - ondersteekplaatsingen
  - wisselliggingen 
  - omhoogplaatsingen
  - verplaatsingen van/ naar bed
  - verplaatsingen rondom de stoel
  - verplaatsingen vanaf de grond

 

Inhoud van dag 3 en 4 (certificaat 2) 

 • Verdieping basis verplaatsingstechnieken
 • Werken vanuit praktijksituaties 
 • Werken met hulpmiddelen:
  - glijzeil, rolstoel,draaisschijf
  - opstahulp,glijplank, sling, 
  - patiëntenlift, easy slight
  - hulpmiddelen: aanschaf - implementatie in de organisatie

 

 
Inhoud van dag 5 en 6 (certificaat 3)

 • Didactische vaardigheid ten aanzien van onderwijs
 • Didactische vaardigheid ten aanzien van instellingen
 • Omgaan met weerstanden

 

Praktisch

Data 2018:  
 • certificaat 1;  3/4 mei
 • certificaat 2;  7/8 juni
 • certificaat 3 ; 5/6 oktober
Data 2019: • certificaat 1 ; 2/3 mei 2019
 • certificaat 2 ; 6/7 juni 2019
 • certificaat 3; nader in te vullen  2019


Tijd: 9.00uur-16.30uur

Locatie
: ConfexionIndustrieweg 14, 9403 AA Assen

Materiaal
: Het boek Verplaatsingstechnieken 

Kosten:
 €350,- per twee dagen 1 certificaat incl. koffie/lunch

Kosten
: €900,- voor de gehele 6 daagse scholing incl. koffie en lunch

Inschrijving
: Meer informatie en inschrijven kan via het contactformulier. Het is mogelijk om per twee dagen in te schrijven en dus een deel van de scholing te doen u krijgt dan het bijbehorende certificaat.