Paraad

Alle trainingen worden i.s.m. De Werkgroep KKNN verzorgd.

 

Docentenopleiding in Verplaatsingstechnieken gaat uit van een haptonomische benaderingswijze om clienten te verplaatsen. De opleiding behandelt houding en techniek, preventiebeleid en algemene kennis over hulpmiddelen en het toepassen ervan.

 

Teamcoaching van Paraad Training & Scholing zijn gericht op verbetering van de aanwezige kwaliteiten en de onderlinge samenwerking. Het leert u effectiever werken in relatie met de ander, geeft inzicht in u eigen teamrol en die van je collega(’s) en geeft meer openheid in u werk. 

 

Integraded reading© is een vaardigheid die iedereen kan leren. In een twee/drie daagse training leert u de vaardigheid om minimaal drie tot acht keer zo snel informatie te lezen en op een andere manier te onthouden dan u gewend bent. Alle nieuwe ontwikkelingen om het brein beter te gebruiken worden in de training geïntegreerd aangeboden.


Voor trainingen op maat kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Nieuws

Opleiding Docent Verplaatsingstechnieken 2018:

3 en 4 mei 2018 certificaat 1

7 en 8 juni  2018 certificaat 2

5 en 6 oktober  2018 certificaat 3

2 en 3 mei 2019 certificaat 16 en 7 juni 2019 certificaat 2

Lees meer

Hoofdtrainer Aad van Benten

Scholingslocatie

Polenweg 6 te Hardenberg